Despre HTML

Ce este HTML ?
HTML (Hyper Text Markup Language) este un limbaj folosit pentru crearea paginilor web.

HTML este un limbaj de marcare ce utilizează un set de tag-uri de marcare pentru a descrie pagini web, nefiind considerat un limbaj de programare. Tag-urile de marcare HTML sunt de obicei numite tag-uri HTML. Tag-urile HTML sunt cuvinte cheie înconjurate de paranteze unghiulare precum <html>. În general tag-uri HTML sunt folosite în pereche precum <html> şi </html>, <b> şi </b>. Primul tag dintr-o pereche este tag-ul de început, sau de deschidere <html>, pe când tag-ul al doilea este tag-ul final, sau de închidere </html>.
Un document HTML poate fi considerat ca fiind o pagină Web. Un document HTML descrie o pagină web şi conţine atât tag-uri HTML cat şi text simplu. Un fişier *.HTML poate fi editat în orice editor de texte, inclusiv Notepad. Paginile HTML sunt afişate intr-un browser web, precum Internet Explorer, Chrome sau Firefox. Un browser web nu afişează etichetele HTML, dar foloseşte tag-uri pentru a interpreta şi a citi conţinutul documentelor HTML şi a le afişa în paginile web.

HTML este un limbaj care furnizează browser-ului informaţii despre structurarea elementelor în pagina cu ajutorul etichetelor, respectiv tag-urilor de marcare. Codul HTML introdus trebuie sa fie cuprins între tag-urile pereche <html>...</html>.

Fiecare document HTML are două parţi: antetul situat între tag-urile <head>...</head> şi corpul documentului situat între tag-urile <body>...</body>.

Mai jos avem sintaxa ce defineşte structura unui document HTML:

<html>
<head>
<title>Titlul paginii web</title>
</head>
<body>
Continutul/corpul paginii web
</body>
</html>